Umowa spedycji w prawie niemieckim (Speditionsgeschäft im deutschen Recht)

Umowa spedycji jest transakcją handlową, w której spedytor zleca przesłanie jakiegoś dobra za odpowiednim wynagrodzeniem. Wiąże się ona ściśle z niemieckim prawem transportowym (Transportrecht). Umowa ta jest uregulowana w przepisach niemieckiej ustawy Handelsgesetzbuch (HGB), która reguluje sprawy takie, jak: określenie zadań, odpowiedzialności, czy płatności. Wyekspediowanie obejmuje organizację transportu, ale może zawierać również inne usługi. Ustawa […]