Założenie spółki akcyjnej w Niemczech

Założenie spółki akcyjnej w Niemczech Spółka akcyjna to w Niemczech jedna z trzech typów spółek kapitałowych. Założenie spółki akcyjnej Niemcy uregulowali w Aktiengesetz (AktG). Następuje ono w trzech etapach –Vergründungsgesellschaft, Vor-AG oraz ostatecznie – powstanie spółki akcyjnej (Aktiengesellschaft).  Niezbędne jest również napisanie statutu spółki oraz rejestracja w tzw. Handelsregister. Ustawa określa również minimalną wysokość kapitału […]