Landgericht Frankfurt/Oder

Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Odrą jest sądem powszechnym i jest jednym z czterech w Brandenburgii. Sąd ten zajmuje się sprawami cywilnymi i karnymi, a także może być pierwszą czy też odwoławczą instancją dla orzeczeń ośmiu sądów grodzkich, leżących w jego okręgu sądowym (tj. Bad Freienwalde, Bernau, Eberswalde, Eisenhüttenstadt, Frankfurt nad Odrą, Fürstenwalde, Schwedt i […]