Landgericht Frankfurt/Oder

Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Odrą jest sądem powszechnym i jest jednym z czterech w Brandenburgii. Sąd ten zajmuje się sprawami cywilnymi i karnymi, a także może być pierwszą czy też odwoławczą instancją dla orzeczeń ośmiu sądów grodzkich, leżących w jego okręgu sądowym (tj. Bad Freienwalde, Bernau, Eberswalde, Eisenhüttenstadt, Frankfurt nad Odrą, Fürstenwalde, Schwedt i […]

Landgericht Berlin

Landgericht Berlin (Sąd Krajowy w Berlinie) jest sądem powszechnym landu Berlin i należy do największych w Niemczech. Mieści się w aż 3 budynkach: większość spraw cywilnych pierwszej instancji przy am Tegler Weg 17- 21 w dzielnicy Charlottenburg- Wilmersdorf; również sprawy cywilne, ale drugiej instancji, dotyczące najczęściej apelacji, zażaleń, ochrony konkurencji, spraw handlowych, przy Littenstraße 12- […]