Tymczasowe aresztowanie według prawa niemieckiego – Untersuchungshaft im deutschen Recht

Areszt tymczasowy (die Untersuchungshaft / U-Haft) jest jednym ze środków zapobiegawczych, którego celem jest zapobieżenie ewentualnemu popełnieniu czynu przestępnego. Ponieważ jest to dość rygorystyczny środek, dlatego może o nim postanowić wyłącznie sędzia w nakazie aresztowania. Wydanie postanowienia następuje najczęściej przed ujęciem, do którego kompetencje ma niemiecka policja lub prokurator. Paragraf 112 StPO (Strafprozessordnung)- niemieckiego kodeksu […]