CMR – obowiązywanie, wprowadzenie

CMR to skrót od francuskiego Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (pol. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów). CMR to konwencja regulująca wiele problemów dot. prawa transportowego. Aby CMR miało zastosowanie, muszą być spełnione następujące warunki: przewóz towarów odbywa się za określoną płatnością (entgeltliche Beförderung von Gütern); przewóz odbywa […]