Vorkaufsrecht – prawo pierwokupu wg prawa niemieckiego cz. 1

Prawo pierwokupu przyznaje osobie uprawnionej, w przypadku sprzedaży rzeczy osobie trzeciej, uprawnienie kształtujące, polegające na tym, że ma ona możliwość zawarcia umowy kupna z osobą sprzedającego, na tych samych warunkach, na jakich zawarta miała zostać umowa pomiędzy sprzedającym a osobą trzecią. Ustawa niemiecka mówi, że osoba uprawniona do pierwokupu, może korzystać z prawa pierwokupu nawet […]

Postepowanie egzekucyjne w Niemczech

Postepowanie egzekucyjne w Niemczech adwokat niemcy Polsko – niemiecka współpraca prawna nabiera coraz bardziej na znaczeniu. Wielu Polaków posiada tytuł egzekucyjny przeciwko niemieckim dłużnikom i nie wie niestety, jak w Niemczech przeprowadzane jest takie postepowanie egzekucyjne. Egzekucja z tytulu polskiego w Niemczech O ile istnieje polski tytuł egzekucyjny (wyrok, ugoda, nakaz zaplaty), może zostać z […]