Konwersja nadzwyczajnego wypowiedzenia

W praktyce polega na tym, że pracodawca wypowiada pracownikowi stosunek pracy w trybie nadzwyczajnym, a dopiero później okazuje się (np. przed sądem pracy), że wypowiedzenie to było nieważne. Ponieważ w międzyczasie (między wypowiedzeniem a stwierdzeniem nieważności) mogło upłynąć  czasem i wiele miesięcy, nasuwa się pytanie, czy przypadkiem stosunek pracy nie wygasł w trybie zwyczajnym. To […]