Podatek od spadku w Niemczech

Ustawodawca niemiecki ustalil charakter podatku od spadkow jako progresywny. Od kwoty wolnej nalicza sie odpowiednio wysoki podatek – im wyzsza wartosc spadku, tym wyzszy podatek. Istotne jest jednak, ze na jego wysokosc wplywa rowniez stopien pokrewienstwa- im jest ono blizsze, tym nizszy placi sie podatek (3 grupy pokrewienstwa). Wysokosc podatku okresla sie na podstawie ustawy […]