Władza rodzicielska według prawa niemieckiego

Władza rodzicielska przysługuje, gdy dziecko urodziło się w związku małżeńskim, gdy rodzice zawarli związek małżeński po urodzeniu dziecka oraz w przypadku, gdy oboje rodzice złożą zgodna oświadczenia, stanowiące, że chcą wspólnie sprawować władzę nad dzieckiem. Wiąże się ona z określonymi obowiązkami jak i prawami. Prawo niemieckie kładzie silny naciska na to, by opieka nad dzieckiem […]