Wynagrodzenie za pracę (Arbeitsentgelt / Vergütung) cz. 2

Dla wynagrodzenia jako Arbeitsentgelt prawo niemieckie przewiduje wiele innych określeń, m.in.: Besoldung lub Bezüge– uposażenie dla pracowników administracji; Sold – wynagrodzenie dla pracowników służby cywilnej i żołnierzy; Honorar – dla osób wolnych zawodów, wykładowców, autorów czy lekarzy; Gebühren– dla prawników czy notariuszy; Heuer – dla marynarzy; Provision – płaca dla samodzielnych przedstawicieli handlowych czy Gage– […]