Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialności (Gesellschaft mit beschränkter Haftung- GmbH) w Niemczech

Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialności (Gesellschaft mit beschränkter Haftung- GmbH) w Niemczech Statut spóki z ograniczoną odpowiedzialności – gmbh w niemczech – powinien zawierać: określenie firmy (nazwy) spółki; Nazwa firmy musi zawierać informację, o jaką spółkę chodzi, a więc ważne jest dodanie skrótu (GmbH lub Ges.m.b.H.). Nazwa musi też być zgodna z wymaganiami przepisów niemieckiego […]