Od 1 stycznia 2015 r. po raz pierwszy w Niemczech płaca minimalna w wysokości 8,50 € brutto na godzinę!

W Niemczech obecnie po raz pierwszy wprowadzona została ustawowa płaca minimalna. Poprzednio uregulowanie takie nie miało miejsca. Wysokość płacy minimalnej Wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi od dnia 1 stycznia 20115 r. brutto 8.50 € za godzinę. Gdzie ustawowo uregulowana została płaca minimalna? Regulacja ustawowa dotycząca minimalnego wynagrodzenia znajduje się w ustawie o płacy minimalnej /niem.: Mindestlohngesetz […]