Wspólnotowy Kodeks Celny – Der Zollkodex

Kodeks ten jest rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej, który został wydany 12 października 1992r i zastąpił w Niemczech starą Zollgesetz. Zadaniem stawianym przed Wspólnotowym Kodeksem Celnym jest unifikacja prawa w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Niemczech nie straciły jednak ważności wszystkie krajowe przepisy dot. prawa celnego. Pozostały w mocy np. Abgabeverordnung czy Zollverwaltungsgesetz. Tak więc Kodeks […]

Bundeszollverwaltung (Federalna Administracja Celna)

Niemieckie służby celne (w skrócie często zwane „Zoll”), założone w 1949r., podlegają, obok wielu innych instytucji, niemieckiemu ministrowi finansów. Zadania, jakie stawia się przed tą instytucją, to m.in. egzekwowanie ceł, nadzorowanie przestrzegania zakazów i ograniczeń w międzypaństwowej wymianie towarów (np. rozpowszechniony przemyt papierosów do Niemiec), czy też w pewnym stopniu walka z nielegalnym zatrudnieniem w […]