Wspólnotowy Kodeks Celny – Der Zollkodex

Kodeks ten jest rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej, który został wydany 12 października 1992r i zastąpił w Niemczech starą Zollgesetz. Zadaniem stawianym przed Wspólnotowym Kodeksem Celnym jest unifikacja prawa w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Niemczech nie straciły jednak ważności wszystkie krajowe przepisy dot. prawa celnego. Pozostały w mocy np. Abgabeverordnung czy Zollverwaltungsgesetz. Tak więc Kodeks […]