Landgericht Frankfurt/Oder

Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Odrą jest sądem powszechnym i jest jednym z czterech w Brandenburgii. Sąd ten zajmuje się sprawami cywilnymi i karnymi, a także może być pierwszą czy też odwoławczą instancją dla orzeczeń ośmiu sądów grodzkich, leżących w jego okręgu sądowym (tj. Bad Freienwalde, Bernau, Eberswalde, Eisenhüttenstadt, Frankfurt nad Odrą, Fürstenwalde, Schwedt i […]

Przedstawicielstwo w prawie niemieckim

W prawie niemieckim uprawniony do tego przedstawiciel wydaje oświadczenia woli, które skutki prawne łączą się nie z osobą przedstawiciela, ale z osobą reprezentowaną. Uprawnionym, czy też zobowiązanym w danym stosunku prawnym, jest więc osoba, dla której działa przedstawiciel: §164 I BGB: “Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, […]