Rejestr Handlowy w Niemczech | niemiecki krs


niemiecki Rejestr handlowy (Handelsregister)

Rejestr handlowy w Niemczech jest publicznym katalogiem, służącym do ewidencji podmiotów gospodarczych w okręg sądu rejestrowego, który jest sądem rejonowym (Amtsgericht) właściwym miejscowo. Rejestr handlowy informuje o istotnych stosunkach gospodarczych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców.

stateDiagram-v2 niemiecki_Rejstr --> CEID_Gewerberegister niemiecki_Rejstr --> KRS_Handelsregister

CEID - Gewerberegister KRS - Handelsregister
firma jednoosobowa_Einzelfirma Spzoo_GmbH
Aktiengesellschaft
GmbH & Co.KG
OHG
KG
Kaufmann

niemiecki KRS / Rejestr handlowy online

Ważne

Niemiecki rejestr handlowy można przeglądać bezpłatnie online.

Niemiecki rejestr handlowy można znaleźć na stronie internetowej:


Rejestr Handlowy Rejestr Handlowy


Weryfikacja niemieckiej spółki z o.o. w rejestrze handlowym

Aby sprawdzić niemiecką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością kliknij na

 1. “normale Suche” (“normalne wyszukiwanie”), a następnie
 2. kliknij na “alle Schlagwörter enthalten” (“zawierają wszystkie słowa kluczowe”), a następnie
 3. w polu wyszukiwania “Firma oder Schlagwörter” (“firma lub słowa kluczowe”), a następnie
 4. Wpisz nazwę GmbH (spółki z o.o.), a następnie
 5. Kliknij na przycisk “Suchen” (“Szukaj”)

Rejestr Handlowy Rejestr Handlowy

 1. obok wyniku kliknąć na “AD” (“aktueller Ausdruck”/ aktualne wyrażenie), a następnie
 2. nie musisz nic wpisywać w pole formularza “Ihr Zeichen, falls vorhanden” /“sygnatura act”.
 3. kliknij na przycisk “download”
 4. to wszystko

niemiecki KRS - rejestr spółek w Niemczech

Ewidencja jest jawna pod względem formalnym, ponieważ każda osoba zainteresowana ma możliwość wglądu do informacji tam zamieszczonych. Wpisy w rejestrze korzystają z ochrony zaufania, czyli z domniemania prawdziwości wpisu w rejestrze. W ten sposób chronione są osoby trzecie, które obowiązuje treść wpisu umieszczonego w rejestrze, a w razie niezgodności wpisu ze stanem faktycznym, konsekwencje ponosi podmiot gospodarczy lub przedsiębiorca odpowiedzialny za dokonanie wpisu (§ 15 HGB). Dlatego można powiedzieć, że rejestr handlowy pełni kilka funkcji – przede wszystkim funkcję ochronną, kontrolną i dowodową.


GmbH i Rejestr w Niemczech

Niemiecka spółka GmbH jest również zarejestrowana w rejestrze handlowym (KRS) Regulacje dotyczące rejestru handlowego należą do obszaru sadownictwa nieprocesowego. Od 2007 roku na podstawie Dyrektywy UE rejestr handlowy w Niemczech prowadzony jest w formie elektronicznej.

niemiecki rejestr firm

Rejestr składa się z dwóch działów, w których rejestrowane są poszczególne podmioty:

 • Dział A – pojedynczy przedsiębiorcy, spółki osobowe, jednostki gospodarcze posiadające zdolność prawna.

 • Dział B – spółki kapitałowe.


Inforegulacja prawna Gesetz über das Handelsregister

Wpis do rejestru

niemiecki KRS niemiecki KRS

Wpis do rejestru (wpisem jest zarówno nowy wpis, zmiana wpisu jak i wykreślenie z rejestru) nie jest czynnością prawna, tylko prawno procesowym oświadczeniem przed sadem ze względu na prawno materialne znaczenie. Wpisu dokonuje się z zasady na wniosek. W razie zaniechania obowiązku zgłoszenia o wpis do rejestru zgodnie z § 14 HGB grozi kara pieniężna w wysokości 5000 €. Wpis jest dokonywany przez urzędnika sadowego lub sędziego i może mieć charakter konstytutywny (tworzący stan prawny) bądź deklaratoryjny (potwierdzający istniejący juz stan prawny).

Przedsiębiorca musi zostać wpisany do rejestru handlowego jeżeli wynika to z przedmiotu lub zakresu jego działalności gospodarczej. Wyjątkiem są tzw. „mali przedsiębiorcy”, którzy co prawda prowadzą określoną działalność gospodarczą, ale nie podlegają regulacjom dotyczącym pozostałych przedsiębiorców.

W rejestrze handlowym podaje się następujące informacje: firmę przedsiębiorcy, adres jego siedziby oraz adresy oddziałów lub filii, przedmiot wykonywanej działalności, osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (np. zarząd, wspólnik odpowiadający całym swoim majątkiem, prezes), forma prawna przedsiębiorcy, wysokość kapitału zakładowego oraz kapitału założycielskiego, dane komandytariuszy oraz członków.

niemiecki CEID - Gewerberegister

CEID w Niemcy (Geweberegister) prowadzony jest przez gminy.

Inforegulacja prawna Gewerbeordnung


Rechtsanwalt Andreas Martin