polnisches Zivilrecht

Uwagi ogólne dot. niemieckiego prawa cywilnego

Niemieckie prawo cywilne reguluje stosunki prawne między prywatnymi osobami.

 

Do niemieckiego prawa cywilnego należą następujące obszary prawa:

 • – niemieckie prawo dot. wypadków komunikacyjnych
 • – niemieckie prawo umów
 • – niemieckie prawo spadkowe
 • – niemieckie prawo rodzinne

 

W celu zapewnienia przejrzystości stronom internetowym specyfika każdej w/w dziedziny prawa zostanie omówiona poniżej w odrębnych punktach.

 

Regulacje ustawowe

Niemieckie prawo cywilne jest w przeważającej mierze uregulowane w niemieckim kodeksie cywilnym. W Niemczech jest on określany w skrócie jako BGB.

 

Niemieckie BGB jest jest jedną z najważniejszych ustaw w Niemczech; weszła w życie w 1900r. i stała się pierwowzorem dla wielu ustaw innych krajów.

  

Niemieckie BGB składa się właściwie z 5 części:

 

 • części ogólnej,
 • prawa zobowiązań -cześć ogólna,
 • prawa zobowiązań -część szczegółowa,
 • prawa rzeczowego i
 • prawa spadkowego i rodzinnego.

 

Niemieckie BGB było wielokrotnie nowelizowane. Do tekstu pierwotnego były również dołączane inne tekst ustaw., jak np. prawo o ogólnych warunkach handlowych(AGB- ustawa) i ustawa o sprzedaży na odległość. 

 

W niemieckim BGB znajdują się regulacje dotyczące następujących tematów/dziedzin prawa:

 

 • – prawo o stowarzyszeniach (założenie i prowadzenie stowarzyszenia w Niemczech). §§ 21 BGB
 • – prawo fundacji Niemczech – §§80 BGB
 • – wykonanie umów- §§ 104
 • – zdolność do czynności prawnych- §§3 104 BGB
 • – reprezentacja i pełnomocnictwo- §3164 BGB
 • – terminy- §§186 BGB
 • – przedawnienie – §§ 194 BGB
 • – treść stosunków zobowiązaniowych – §§ 241 BGB
 • – ogólne warunki handlowe – §§ 305 BGB
 • – umowne stosunki zobowiązaniowe – §§ 311 BGB
 • – odstąpienie, prawo odwołania przy umowach konsumenckich -§§ 346 BGB
 • – ustanie stosunków zobowiązaniowych §§ 362 BGB
 • – odstąpienie- §§ 398 BGB

 

 

c. Pojęcia w niemieckim prawie cywilnym