Prawo niemieckie

Na obecnej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące niemieckiego prawa.Podobnie jak w Polsce, prawo niemieckie jest regulowane rożnymi przepisami prawa. Znajdą tu Państwo  również najważniejsze niemieckie ustawy z każdego obszaru niemieckiego prawa ( np. odnośnie niemieckiego prawa cywilnego: das BGB– kodeks cywilny). Niemiecki tekst y ustaw nie są naturalnie przetłumaczone, jednakże w przyszłości  niektóre ważne regulacje niemieckiego ustawodawstwa zostaną przełożone na język polski. 

Dalej znajdą Państwo najważniejsze pojęcia  dla poszczególnych dziedzin prawa  wraz z wyjaśnieniami ( np. przy odnośniku do niemieckiego prawa karnego znajdą Państwo również informacje dot. niemieckiej prokuratury.

 

Kancelaria Prawna Andreasa Martina z siedzibą w Polsce (w Szczecinie)  reprezentuje i udziela porad prawnych w różnych sprawach, przede wszystkim z zakresu prawa gospodarczego, ale także karnego, rodzinnego i z zakresu prawa o ruchu drogowym.
niemiecka ustawa
Przyjęcie sprawy – oczywiście w języku polskim – rozpoczyna się od doradztwa w zakresie niemieckiego prawa, odnośnie prowadzenia Państwa sprawy w Niemczech. Reprezentacja przed niemieckimi urzędami oraz sądami celem realizacji Państwa roszczenia należy do naszych codziennych obowiązków.
prawo niemieckie – deutsches Recht – prawo w Niemczech
Adwokat Andreas Martin reprezentuje klientów oraz udziela porad w poniższych dziedzinach prawa niemieckiego:
Niemieckie prawo gospodarcze (zakładanie niemieckich spółek z o. o., spółek akcyjnych bądź firm jednoosobowych, oddziału lub przedstawicielstwa w Niemczech)
Niemieckie prawo handlowe (niemiecki kodeks cywilny, niemiecki kodeks handlowy)
Polsko – niemieckie prawo umów (opracowywanie umów z niemieckimi partnerami handlowymi)
Polsko – niemieckie prawo transportowe (dochodzenie roszczeń transportowych dla niemieckich firm)
Niemieckie prawo karne (reprezentowanie klientów przed prokuraturą, niemieckimi urzędami celnymi –  w sprawach występków celnych oraz czynów karalnych popełnionych w Niemczech)
Polsko-niemieckie prawo ruchu drogowego (wypadki drogowe w Niemczech z udziałem Polskich obywateli, pomoc w dochodzeniu roszczeń od sprawcy wypadku oraz firm ubezpieczeniowych)
Niemieckie prawo rodzinne (małżeństwo, rozwód, dzieci)
Niemieckie prawo pracy (dochodzenie roszczeń w Niemczech dotyczących wynagrodzeń za pracę).
Polsko Niemieckie prawo spadkowe (dochodzenie roszczeń w polsko- niemieckich sprawach spadkowych)
Niemieckie prawo budowlane (BGB, VOB, umowy)