Niemiecka firma jednoosobowa

Firma jednoosobowa dla małych i średnich przedsiębiorców z polski w Niemczech, cieszywśród przedsiębiorców popularnością.

 

Korzyści i niekorzyści
Korzyścią niemieckiej firmy jednoosobowej jest łatwe założenie i łatwe prowadzenie firmy. Właściciel firmy jednoosobowej może sam –bez współudziału z innymi- decydować o firmie. W niemieckiej firmy jednoosobowej odpowiedzialność jest osobista przedsiębiorcy –nawet swoim osobistym- majątkiem. W Polsce ustawodawca również przyjął podobnerozstrzygnięcia.

Ograniczenia dla polskich przedsiębiorców
Po 2004 r. ograniczenia dla polskich przedsiębiorców w Niemczech zostały zmniejszone w związku z nawiązaniem gospodarczych czynności w Niemczech.

Działalność, z szczególnymi wymogami dopuszczenia, dla polskichprzedsiębiorców prywatnych
Poszczególne zawody rzemieślnicze w Niemczech są wpisywane do rejestru rzemieślników. Są to zawody które maja szczególne umiejętności rzemieślnicze.

Wpis do rejestru rzemieślników: 

Do działalności w odpowiednim rzemiośle w Niemczech, musi być zdany egzamin mistrzowski.  Od polskich rzemieślników którzy chcą osiąść w Niemczech, nie można wymagać zdania takiego egzaminu choćby ze względu na barierę językową. Można uzyskać potwierdzenie posiadania umiejętności nabytych w długoletniej działalności. Wymagana jest 6 letnia, w ostatnich 10 lat, nieprzerwana działalność w zawodzie jako przedsiębiorca prywatny lub kierownik przedsiębiorstwa. Potwierdzenie wydaje odpowiedniurząd UE (zazwyczaj w Warszawie). Polski przedsiębiorca może się wtedy ubiegać o wyjątkowe zezwolenie.


Przyczyny firmy jednoosobowej w Niemczech
Firmę jednoosobową w Niemczech, można łatwo i jak z najmniejszym nakładem założyć. Do założenia ma służyć lista która powinna w pierwszych krokach założenia, państwu pomóc:
► umowa o najem lokalu użytkowego
► zameldowanie rzemiosła w Izbie Rzemieślniczej
► wpis do Rejestru
► zameldowanie w urzędzie skarbowym
► złożyć wniosku o nadanie numeru przedsiębiorstwa w urzędzie pracy