Justizvollzugsanstalt (JVA) Neuruppin-Wulkow – zakład penitencjarny w Neuruppin Wulkow

W tym więzieniu landu Brandenburgia (14 okręgów sądowych – Amts- i Landgerichte) osadzeni są mężczyźni, wobec których orzeczone zostały prawomocne wyroki kary pozbawienia wolności do lat 2. Są tam również więźniowie aresztu śledczego. JVA powstał w ramach programu, realizowanego w latch 1998 – 2001. Zastąpił on starsze zakłady w Neuruppin,  Potsdam oraz w Prenzlau, które […]

Dopuszczalność skargi w prawie niemieckim – Zulässigkeit einer Klage

Wniesienie skargi może być zakończone powodzeniem tylko wtedy, jeśli została ona dopuszczona i uzasadniona. Warunki dopuszczalności skargi mogą być sprawdzone niezależnie od rodzaju skargi albo w związku z jej rodzajem (na tej podstawie wyróżnia się więc zasadniczo dwa typy skarg). Sprawdzenie dopuszczalności skargi rozpoczyna się od stwierdzenia, czy w danym przypadku nie jest odpowiednim wybór […]

Bundeszollverwaltung (Federalna Administracja Celna)

Niemieckie służby celne (w skrócie często zwane „Zoll”), założone w 1949r., podlegają, obok wielu innych instytucji, niemieckiemu ministrowi finansów. Zadania, jakie stawia się przed tą instytucją, to m.in. egzekwowanie ceł, nadzorowanie przestrzegania zakazów i ograniczeń w międzypaństwowej wymianie towarów (np. rozpowszechniony przemyt papierosów do Niemiec), czy też w pewnym stopniu walka z nielegalnym zatrudnieniem w […]

Właściwość miejscowa sądu niemieckiego

Co do zasady w Niemczech obowiązuje zasada mówiąca, że właściwość miejscowa zależy od miejsca zamieszkania pozwanego. Pod uwagę można również brać miejsce pobytu, a jeśli nie jest ono znane, właściwość sądu rozstrzyga się w ten sposób, że ustala się ją na podstawie ostatniego znanego miejsca zamieszkania. Problemu takiego nie ma w przypadku osób prawnych – […]

Zasady niemieckiego prawa karnego – Die Grundsätze des deutschen Strafrechts

Niemieckie prawo karne (Strafrecht)opiera się na kilku ważnych zasadach. Oprócz powszechnie znanej, wynikającej z rzymskiej reguły nulla poena sine lege, zasady, że nie ma kary bez ustawy (nie można karać za coś, co nie jest zabronione), dla prawa niemieckiego istotne są m.in.: – zasada pewności (oznaczoności) prawa– polegająca na tym, że przepisy prawa muszą być […]

Pomoc w pokryciu kosztów procesu w Niemczech

Koszty procesu, na które składają się m.in. koszty sądowe i koszty adwokackie w Niemczech mogą stanowić spory wydatek dla strony. Kto dobiega swoich praw przed niemieckim sądem, w większości przypadków sam musi ponieść pewne wydatki. Koszty te zależą od wysokości wartości przedmiotu sporu i mają charakter degresywny, tzn. proporcjonalnie malejący. Przy sporach niskiej wartości mogą […]

Landgericht Berlin

Landgericht Berlin (Sąd Krajowy w Berlinie) jest sądem powszechnym landu Berlin i należy do największych w Niemczech. Mieści się w aż 3 budynkach: większość spraw cywilnych pierwszej instancji przy am Tegler Weg 17- 21 w dzielnicy Charlottenburg- Wilmersdorf; również sprawy cywilne, ale drugiej instancji, dotyczące najczęściej apelacji, zażaleń, ochrony konkurencji, spraw handlowych, przy Littenstraße 12- […]

Strafrecht in Deutschland – Prawo karne w Niemczech

Strafrecht in Deutschland  Prawo karne w Niemczech strona internetowa: adwokat-niemcy Das deutsche Strafrecht ist ein umfangreiches Rechtsgebiet. Polnische Mandanten können hier auch keine Vergleiche zum polnischem Strafrecht ziehen, da hier erhebliche Unterschiede bestehen. Niemieckie prawo karne jest obszernym dzialem prawa. Polscy mandanci nie moga go porownywac z polskim prawem karnym, poniewaz miedzy nimi istnieja istotne […]