Justizvollzugsanstalt (JVA) Neuruppin-Wulkow – zakład penitencjarny w Neuruppin Wulkow

W tym więzieniu landu Brandenburgia (14 okręgów sądowych – Amts- i Landgerichte) osadzeni są mężczyźni, wobec których orzeczone zostały prawomocne wyroki kary pozbawienia wolności do lat 2. Są tam również więźniowie aresztu śledczego. JVA powstał w ramach programu, realizowanego w latch 1998 – 2001. Zastąpił on starsze zakłady w Neuruppin,  Potsdam oraz w Prenzlau, które […]

Delikty w cywilnym prawie niemieckim – Unerlaubte Handlungen cz. 1.

W niemieckim prawie cywilnym (a konkretnie w niemieckim kodeksie cywilnym – BGB) znajduje się całkiem spora liczba czynów niedozwolonych, którym jest poświęcony ten post oraz kolejne jego części. BGB przewiduje,  że ten, kto umyślnie albo nieumyślnie narusza prawo innej osoby, czyniąc szkodę jej życiu, ciału, zdrowiu, wolności, własności lub innemu prawu tej osoby, jest zobowiązany […]

Wykonywanie praw, samoobrona i samopomoc według prawa niemieckiego – Ausübung der Rechte, Selbstverteidigung, Selbsthilfe

Wykonywanie określonego prawa jest niedopuszczalne, jeśli jedynym celem jest spowodowanie szkody innemu prawu.Jednak działanie w obronie koniecznej nie jest uważane za niezgodne z prawem. Za obronę konieczną prawo niemieckie postrzega taką obronę, która jest niezbędna do zapobieżenia bezpośredniemu i bezprawnemu zamachowi na siebie lub inną osobę. Nie można więc powoływać się na obronę konieczną długo […]

Dopuszczalność skargi w prawie niemieckim – Zulässigkeit einer Klage

Wniesienie skargi może być zakończone powodzeniem tylko wtedy, jeśli została ona dopuszczona i uzasadniona. Warunki dopuszczalności skargi mogą być sprawdzone niezależnie od rodzaju skargi albo w związku z jej rodzajem (na tej podstawie wyróżnia się więc zasadniczo dwa typy skarg). Sprawdzenie dopuszczalności skargi rozpoczyna się od stwierdzenia, czy w danym przypadku nie jest odpowiednim wybór […]

Zasady niemieckiego prawa karnego – Die Grundsätze des deutschen Strafrechts

Niemieckie prawo karne (Strafrecht)opiera się na kilku ważnych zasadach. Oprócz powszechnie znanej, wynikającej z rzymskiej reguły nulla poena sine lege, zasady, że nie ma kary bez ustawy (nie można karać za coś, co nie jest zabronione), dla prawa niemieckiego istotne są m.in.: – zasada pewności (oznaczoności) prawa– polegająca na tym, że przepisy prawa muszą być […]

Landgericht Berlin

Landgericht Berlin (Sąd Krajowy w Berlinie) jest sądem powszechnym landu Berlin i należy do największych w Niemczech. Mieści się w aż 3 budynkach: większość spraw cywilnych pierwszej instancji przy am Tegler Weg 17- 21 w dzielnicy Charlottenburg- Wilmersdorf; również sprawy cywilne, ale drugiej instancji, dotyczące najczęściej apelacji, zażaleń, ochrony konkurencji, spraw handlowych, przy Littenstraße 12- […]

Wynagrodzenie uzależnione od wygrania sprawy dla adwokatów w Niemczech / Inkaso

Wynagrodzenie uzależnione od wygrania sprawy dla adwokatów w Niemczech / Inkaso Polskie firmy,  które pragną wyegzekwować roszczenie  w Niemczech , często zlecają takie zadanie polskim inkasentom, którzy faktycznie kontaktują się tylko z niemieckimi dłużnikami. Niemieccy przedsiębiorcy zazwyczaj prawie nic nie płacą wskutek takiego pisma, pownieważ  nie jest ono w Niemczech  traktowane poważnie. Niemieccy dłużnicy wiedzą, że […]

Haft in Deutschland- Areszt w Niemczech

Haft in Deutschland