Wynagrodzenie w czasie urlopu pracownika w Niemczech

Wynagrodzenie w czasie urlopu

Podobnie jak w Polsce, również w Niemczech w czasie urlopu pracownikowi należy się wynagrodzenie. W jakiej wysokości? Oblicza się je na podstawie ustawy i należy się ono w wysokości średniego wynagrodzenie z ostatnich 13 tygodni pracy, a więc sprzed rozpoczęcia urlopu. Do obliczenia takiej średniej nie wlicza się jednak nadgodzin. Nie wlicza się również skróconych okresów pracy, jak i okresów, w których pracy nie było – pracownik nie ponosił za nie winy.

Wynagrodzenia za pracę (Arbeitsentgelt) i w czasie urlopu nie można mylić z dobrowolnym dodatkiem przysługującym niektórym pracownikom w czasie urlopu Urlaubsentgelt.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.