Urlaubsgeld

Urlaubsgeld

Urlaubsentgelt nie jest wynagrodzeniem za pracę należnym pracownikowi w czasie urlopu, lecz jednorazowym, dodatkowym świadczeniem, które musi zostać wypłacone przed rozpoczęciem urlopu.

Ma ono charakter dobrowolny, tzw. pracodawca przed zawarciem stosunku pracy nie jest ustawowo zmuszony do jego wypłacania (tak jak wynagrodzenia). Jednak jeśli stosunek pracy powstał, obowiązek zapłaty Urlaubsentgelt może wynikać np. z umowy pracy czy z układu zbiorowego (Tarifvertrag) (szerzej w: Bundesurlaubsgesetzes -BUrlG).

Wysokość tego świadczenia oblicza się na podstawie średniego wynagrodzenia pracownika za 13 ostatnich tygodni pracy (ok. 3 pełnych miesięcy). Nie wlicza się jednak do tych obliczeń: nadgodzin, okresów skróconego czasu pracy, czy okresów, w których pracy nie było. W przypadku najprostszym oblicza się Urlaubsentgelt w następujący sposób: średnie wynagrodzenie dzieli się przez 65 dni (13 tyg. x 5 dni pracy), a następnie mnoży przez ilość dni urlopu.

Określone w pracy pobory w naturze (Sachbezüge) (np. napoje), które wchodzą w skład części wynagrodzenia, a z których w czasie urlopu pracownik nie może korzystać, są (ich równowartość) w czasie urlopu wypłacane w gotówce.

Dodatek ten jest spotykany raczej w większych zakładach pracy.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.

Dowiedz się więcej:

https://adwokat-niemcy.pl/blog/category/arbeitsrecht-niemieckie-prawo-pracy/