Czy pracodawca niemiecki może przeprowadzać testy alkomatem?

Czy pracodawca niemiecki może przeprowadzać testy alkomatem?

Pracodawca, co oczywiste, ma zasadniczo interes w tym, by wykonanie zadań powierzać osobom, które nie są uzależnione od alkoholu czy narkotyków. Jest to szczególnie ważne np. w przypadku kierowców czy osób pracujących na dużych wysokościach, czyli wtedy, gdy spowodowanie wypadku wiązałoby się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Z tego względu pracodawca niemiecki może chcieć przeprowadzać w zakładzie pracy rutynowe kontrole np. alkomatem, co finalnie mogłoby prowadzić do rozwiązania stosunku pracy. Czy pracodawca ma do tego prawo?

Bundesarbeitsgericht

Bundesarbeitsgericht (Niemiecki Federalny Sąd Pracy) orzekł jednak, że bez ważnego powodu pracodawca nie może przeprowadzać takich testów. Nie powinno to być zaskoczeniem, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że nawet policja niemiecka może dokonywać takich badań (poprzez pobranie krwi) wbrew woli badanego tylko w restrykcyjnie określonych przypadkach.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.