Rozmowa o pracę w Niemczech – dozwolone i niedozwolone pytania

Rozmowa o pracę

Rozmowa o pracę jest często kluczowa dla osoby ubiegającej się o pracę. Kandydatowi zależy na tym, by zaprezentować się jak najlepiej, a ewentualnemu pracodawcy, by zdobyć jak najwięcej informacji o kandydacie. Rodzi to z kolei problem dozwolonych i niedozwolonych pytań w czasie rozmowy kwalifikacyjnej (Vorstellungsgespräch), które mogą dyskryminować np. kobiety w ciąży.

Vorstellungsgespräch

Prawo niemieckie przewiduje ograniczenie swobody zadawania pytań przez ew. pracodawcę. Za niedozwolone uznaje się pytania o: ciążę (zamiar posiadania dzieci), wyznanie religijne, orientację seksualną, jak i przynależność do związku zawodowego. Nie wolno pytać również o uzależnienie od nikotyny, mimo że dozwolone są pytania o uzależnienie od alkoholu lub narkotyków. Potencjalny pracownik nie może odmówić odpowiedzi na pytanie dotyczące choroby zakaźnej ani swojego wieku.

Rzeczywistość bywa jednak odmienna. Co jeśli pracodawca zada niedozwolone pytanie? Przecież może to mieć wpływ na wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Prawo niemieckie pozwala osobie ubiegającej się o pracę na udzielenie odpowiedzi niezgodnej z prawdą i nie wiąże z tym żadnych negatywnych skutków dla odpowiadającego – zwyczajnie – można np. skłamać, że nie planuje się zakładania rodziny.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.

Dowiedz się więcej: