Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu niewłaściwego świadczenia pracy- cz.2.

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu niewłaściwego świadczenia pracy- cz.2.

Od zawinionego niewłaściwego świadczenia z powodu brakujących kwalifikacji należy odróżnić zawinione niewłaściwe świadczenie. W tym przypadku pod uwagę bierze się (po stosownym upomnieniu) wypowiedzenie uwarunkowane zachowaniem (verhaltensbedingte Kündigung). Jednak i to wypowiedzenie może być dla pracownika trudne do przeprowadzenia, ponieważ i w tym przypadku Sąd ten uzależnia je od spełnienia określonych wymagań.

Przede wszystkim, wypowiedzenie uwarunkowane zachowaniem zakłada, że takiemu pracownikowi można zarzucić naruszenie obowiązków. Naruszenie obowiązków zakłada z kolei, że pracownik naruszył te obowiązki, które wynikają z jego umowy o pracę, czyli nie zawsze wszystkich tych, które wyznaczył jemu pracodawca. Niewystarczające będzie więc samo tylko twierdzenie, że miało miejsce zawinione niewłaściwe świadczenie pracownika.

Wypowiedzenie uwarunkowane zachowaniem będzie tylko wtedy brane pod uwagę, gdy pracownik pracuje źle w sposób zawiniony – mógłby pracować lepiej, ale tego zaniechuje.

Rozróżnienie między niewłaściwym świadczeniem, któremu pracownik jest winny, a takim, któremu nie jest winny, bywa dość trudne. Z tego względu również tak uargumentowane wypowiedzenie umowy o pracę przez niemieckiego pracodawcę nie musi należeć do najłatwiejszych.


Dowiedz się więcej: