Koszty sądowe w postępowaniu przed niemieckim sądem pracy

Postępowanie przed niemieckim sądem pracy, nawet w przypadku broniącego swoich praw (i słabszego z punktu widzenia prawa) pracownika, jest związane z obowiązkiem uiszczenia określonych kosztów sądowych. Osoba, której przysługuje roszczenie (np. Lohnklage czy Kündigugsschutzklage), jest o tym obowiązku pouczana przez prawnika (co musi być potwierdzić jej podpisem).

Obowiązek ponoszenia kosztów wynika z § 12 ust. 1 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG). Stronie wygrywającej w sądzie pracy pierwszej instancji nie przysługuje wcale roszczenie o zwrot kosztów sądowych, ani o naprawienie szkody wynikłej ze straty czasu.

Z tego względu niezwykle ważne wydaje się pouczenie niemieckiego prawnika o skutkach finansowych związanych z postępowaniem przed niemieckim sądem pracy, by nazbyt pochopnie nie decydować się na takie rozwiązanie.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.

Dowiedz się więcej:

http://www.adwokat-niemcy.de/blog/category/arbeitsrecht-niemieckie-prawo-pracy/

oraz: http://pl.wordpress.com/tag/arbeitsrecht-niemieckie-prawo-pracy/

Kommentar verfassen