ubezpieczenie od kosztów prawnych – niemieckie prawo pracy

ubezpieczenie od kosztów prawnych – niemieckie prawo pracy

Osobie posiadającej ubezpieczenie od kosztów prawnych w Niemczech może się wydawać, że ubezpieczenie to dotyczy każdego typu przypadków. W większości nie jest to jednak prawdą. Wiele obszarów prawa takie ubezpieczenie nie obejmuje, np. niemieckiego prawa spółek handlowych (Gesellschaftsrecht). Inne z kolei nie dotyczą wszystkich przypadków dot. danej gałęzi prawa, np. w przypadku prawa rodzinnego (Familienrecht) czy spadkowego (Erbrecht) pokrywane są wyłącznie koszty porady prawnej; w sprawach z zakresu prawa administracyjnego (Verwaltungsrecht) czy prawa socjalnego (Sozialrecht) z ubezpieczenia można skorzystać dopiero od etapu I instancji. W niemieckim prawie pracy (Arbeitsrecht) jest to jednak bardziej przejrzyste, ale również tu pojawia się problem określenia momentu, od którego takie ubezpieczenie przysługuje.

ubezpieczenia ochrony prawnej

W przypadku prawa pracy warunkiem jest wystąpienie zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia. Nie wystarczy fakt, że istnieje potrzeba skorzystania z porady prawnika, jeśli np. wypowiedzenie jest tylko przygotowywane. Zdarzenie to musi wystąpić po rozpoczęciu obowiązywania ubezpieczenia, ale przed zakończeniem stosunku pracy, jeśli któraś ze stron (pracodawca/ pracownik) naruszy przepisy. Jako przykład takiego zdarzenia można uznać: słowne wypowiedzenie stosunku pracy czy brak zapłaty wynagrodzenia mimo upływu określonego terminu. Stwierdzenie, czy wymagane zdarzenie wystąpiło nie zawsze jest jednak zawsze łatwe.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.

Dowiedz się więcej: