Odpowiedzialność pracownika w Niemczech w razie wypadku przy pracy

Odpowiedzialność pracownika w Niemczech w razie wypadku przy pracy

Jeśli pracownik spowoduje wypadek w czasie pracy, w którym poszkodowanymi są koledzy z pracy, czy sam pracodawca, pojawia się pytanie, czy pracownik jest obowiązany do pokrycia wynikających stąd szkód.

Zgodnie z prawem niemieckim w takim przypadku za szkody na osobie, włącznie z odszkodowaniem nie będzie odpowiadać pracownik, o ile:

– wypadek nie został spowodowany umyślnie oraz

– do wypadku nie doszło w drodze do pracy.

wypadek pracy

Jeśli pracownik umyślnie doprowadził do wypadku, wtedy odpowiada on również za szkody osobowe powstałe u współpracowników czy u pracodawcy.

Współpracownikami są nie tylko te osoby, które pracują w tym samym przedsiębiorstwie, lecz również te, które choćby na krótko znajdują się w miejscu pracy podczas wykonywania swojej pracy, a więc nawet pracownicy innego przedsiębiorstwa.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: