Czy pracownik ma w Niemczech prawo pracować równocześnie dla kilka pracodawców?

Czy pracownik ma w Niemczech prawo pracować równocześnie dla kilka pracodawców?

Pytanie, czy według prawa niemieckiego można pracować u więcej niż u jednego pracodawcy pojawia się dość często. Zdarza się przecież, że jedna pensja nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania.

Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht – BAG, Entscheidung vom 5.11.2009, AZR 609/08) zdecydował, że zawarcie kolejnej umowy o pracy (czyli powstania równoległego stosunku pracy) nie jest powodem dla wypowiedzenia dotychczasowego stosunku pracy przez pracodawcę.

Stan faktyczny: pracownik (kierowca ciężarówki) z powodu problemów finansowych swojego pracodawcy zawarł kolejną umowę o pracę. Pracodawca dowiedział się o tym i wypowiedział mu stosunek pracy w trybie nadzwyczajnym. Jednak pracownik uznał, że nie ma podstaw do tego, by go zwolnić, ponieważ mimo kolejnej umowy, w dalszym ciągu był w stanie wykonywać dotychczasową pracę. Wniósł więc skargę do niemieckiego sądu pracy (Arbeitsgericht).

Sądy pierwszej i drugiej instancji orzekły na niekorzyść pracownika, jednak sprawą zajął się BAG i wydał orzeczenie korzystne dla pracownika. BAG orzekł, że zawarcie kolejnej umowy o pracę nie może stanowić podstawy wypowiedzenia. Podstawa taka zaistniałaby wtedy, jeśli pracownik wskutek nowej umowy nie byłby wstanie wykonywać dotychczasowej pracy.

Bundesarbeitsgericht (Federalny Sąd Pracy)

BAG dopuścił sytuację, w której równolegle istnieje kilka stosunków pracy.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: