WYPOWIEDZENIE W OKRESIE PRÓBNYM – KÜNDIGUNG WÄHREND DER PROBEZEIT – CZ. 2.

WYPOWIEDZENIE W OKRESIE PRÓBNYM – KÜNDIGUNG WÄHREND DER PROBEZEIT – CZ. 2.

Aby wstrzymać bieg okresu próbnego, należy jeszcze przed jego upływem wręczyć pracownikowi wypowiedzenie. Nie ma tu jednak znaczenia termin wysłania takiego wypowiedzenia przez pracodawcę, ale termin, w którym pracownik je otrzyma.

.

Wysłuchanie rady zakładowej Betriebsrat

Rada zakładowa jest tym podmiotem, którego należy wysłuchać w przypadkach dotyczących wypowiedzeń. Jeśli nie doszłoby do jej wysłuchania (Anhörung), wypowiedzenie takie byłoby nieważne.

Przypadki szczególne:

.

Okres próbny w przypadku osoby uczącej się

W tym przypadku okres próbny zawsze rozpoczyna stosunek kształcenia zawodowego Berufsausbildungsverhältnis. Stosunek ten musi trwać co najmniej jeden, ale maksymalnie 4 miesiące. W czasie jego trwania okres próbny może zostać wypowiedziany w każdym czasie, bez zachowania jakichkolwiek terminów.

.

Okres próbny osoby niepełnosprawnej

Stosunek pracy z osobą niepełnosprawną również może zawierać uzgodniony okres próbny. Stosunku tego dotyczy ustawowo uregulowana szczególna ochrona, która ma miejsce po 6 miesiącach. Wcześniej jednak można go wypowiedzieć bez zgody tzw. Integrationsamt.

.

Okres próbny dla kobiet w ciąży

W czasie trwania ciąży obowiązuje ochrona przed wypowiedzeniem Kündigungsschutz, co sprawia, że wypowiedzenie stosunku pracy takiej osobie jest dużo bardziej utrudnione i bez znaczenia jest tu trwanie lub nie okresu próbnego.

Dowiedz się więcej: