Wynagrodzenie za pracę - cz. 2

Wynagrodzenie za pracę (Arbeitsentgelt / Vergütung) cz. 2

Dla wynagrodzenia jako Arbeitsentgelt prawo niemieckie przewiduje wiele innych określeń, m.in.:

  • Besoldung lub Bezüge– uposażenie dla pracowników administracji;
  • Sold – wynagrodzenie dla pracowników służby cywilnej i żołnierzy;
  • Honorar – dla osób wolnych zawodów, wykładowców, autorów czy lekarzy;
  • Gebühren– dla prawników czy notariuszy;
  • Heuer – dla marynarzy;
  • Provision – płaca dla samodzielnych przedstawicieli handlowych czy
  • Gage– wynagrodzenie dla artystów.

brutto czy netto

Na wynagrodzenie niemieckiego pracownika ( Bruttoarbeitsentgelt ) nałożone są określone obciążenia, m.in. podatki i ubezpieczenie. Do urzędu podatkowego (Finanzamt) należy odprowadzić m.in. Lohnstuer, Solidaritätszuschlag, a także podatek na rzecz kościoła ( Kirchensteuer ). Różnego rodzaju daniny na rzecz niemieckiego systemu socjalnego składają się ze: składki rentowej ( Rentenversicherung ), składki zdrowotnej ( Krankenversicherung ), a także Arbeitslosenverischerung oraz Pflegeversicherung.

Umlagen

Po zapłaceniu wszystkich wymaganych ustawowo obciążeń powstaje kwota netto wynagrodzenia, wypłacana pracownikowi. Pracodawca ma jednak obowiązek zapłaty ze swojej kieszeni dalszych kwot, m.in. ubezpieczenia od wypadków ( Unfallverischerung ), czy Winterbeschäftgungs-Umlage w budownictwie.

Wszystkie te obowiązkowe opłaty wpływają na koszty zatrudnienia pracownika, a przez to i nas wysokość bezrobocia w Niemczech. Koszty pracy w Niemczech, z racji dużej ilości obciążeń, są dość wysokie.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: