Niemieckie prawo pracy – zagadnienia wstępne

Niemieckie prawo pracy – zagadnienia wstępne

Niemieckie prawo pracy ( Arbeitsrecht ) reguluje przede wszystkim stosunki między pracownikiem a pracodawcą, a także między większymi związkami pracowników (związki zawodowe) czy pracodawców ( związki pracodawców).

Umowa o pracę

Umowa o pracę ( Arbeitsvertrag czy Anstellungsvertrag ) to w Niemczech punkt wyjścia dla zastosowania prawa pracy, jak i pewien rodzaj umowy o określoną pracę. Skutkiem jej zawarcia jest powstanie stosunku zobowiązaniowego, w którym strona zobowiązuje się do odpłatnego i osobistego wykonania pewnej usługi.

ogólne warunki umów

Umowa o pracę może podlegać pod ogólne warunki umów Allgemeine Geschäftsbedingungen. Jej charakter sprawia, że konieczne jest często pewne ograniczenie swobody pracownika (strony umowy), np. umowa dotyczy wykonania pewnej pracy, ale pracownik w większości przypadków nie może przyjść do pracy, kiedy mu się to podoba- np. wykładowca akademicki prowadzi wykłady o określonych godzinach, a nie wtedy, kiedy się wyśpi. Tak więc oprócz umowy o odpłatne i osobiste wykonania pewnej pracy, umowę tą charakteryzują pewne dodatkowe uregulowania.

Pracodawca

Pracodawcą może być osoba fizyczna jak i osoba prawna. Pracownikiem (jak to określa prawo niemieckie) jest taka osoba, która w wyniku umowy zobowiązana jest do osobistego wykonania na rzecz innej osoby pewnych określonych czynności. Dotyczy to również osób uczących się (np. stażystów) jak i chałupników. Nie zalicza się tu jednak kierowników i wolnych współpracowników (freie Mitarbeiter).

Obecnie nie ma miejsca tak istotne rozróżnienie na osoby określane w prawie niemieckim jako Arbeiter oraz Angestellte. Sytuacja prawna obu tych osób jest dziś zasadniczo zbieżna.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: