Delikty w cywilnym prawie niemieckim – Unerlaubte Handlungen cz. 1.

W niemieckim prawie cywilnym (a konkretnie w niemieckim kodeksie cywilnym – BGB) znajduje się całkiem spora liczba czynów niedozwolonych, którym jest poświęcony ten post oraz kolejne jego części.

BGB przewiduje,  że ten, kto umyślnie albo nieumyślnie narusza prawo innej osoby, czyniąc szkodę jej życiu, ciału, zdrowiu, wolności, własności lub innemu prawu tej osoby, jest zobowiązany do naprawienia tej szkody: Wer versätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entsehenden Schadens verpflichtet. Podobnie, choć zwięźlej, wyraża się polski kodeks cywilny w art. 415: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Ten sam obowiązek określa się dla osoby, która narusza inne prawo przysługujące innej osobie. Jeśli treść danego prawa wskazuje, że można je naruszyć również nieumyślnie, to obowiązek naprawienia szkody zaistnieje tylko wtedy, gdy naruszenie to było zawinione.

BGB określa następnie liczne przykłady czynów bezprawnych w prawie cywilnym i odpowiedzialności za te czyny:

Kto stwierdza lub rozgłasza fakty niezgodne z prawdą, wskutek których dochodzi do zagrożenia utraty wiarygodności,  jak i innych negatywnych skutków względem drugiej osoby, jest zobowiązany do naprawienia szkody nawet wtedy, jeśli nawet nie znał prawdy, a był zobowiązany by ją znać. Warto zwrócić tu uwagę na fakt, że przepis ten dotyczy już tylko samego zagrożenia utraty wiarygodności, a nie faktycznej jej utraty.

Kto podstępem, groźbą lub nadużyciem stosunku zależności nakłania inną osobę podjęcia lub znoszenia czynności seksualnych, jest zobowiązany wobec tej osoby do naprawienia spowodowanych tym strat.

>> CZĘŚĆ 2 ARTYKUŁU >>

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.

Dowiedz się więcej: Zdolność deliktowa, Europejski Nakaz Aresztowania, Odszkodowanie wg prawa niemieckiego, Zakaz wjazdu na teren Niemiec.

Trackbacks

  1. […] transport w Niemczech umowa w prawie niemieckim Wypadek w Niemczech « Delikty w prawie niemieckim – Unerlaubte Handlungen cz. 1. Niemieckie prawo pracy – zagadnienia wstępne […]

Kommentar verfassen