Umowa o dzieło w prawie niemieckim – Der Werkvertrag

Umowa o dzieło (Werkvertrag) jest formą umowy o świadczenie wzajemne, w której jedna strona zobowiązuje się wykonania jakiejś pracy (np. naprawy samochodu) na rzecz drugiej strony, w zamian za określone wynagrodzenie. Umowa ta dotyczy określonego rezultatu ( a nie próby doprowadzenia do niego), którego brak może stanowić podstawę do unieważnienia umowy czy żądania odszkodowania.

Przedmiotem dość częstych umów o dzieło w Niemczech są m.in. usługi budowlane, naprawy, usługi rzemieślnicze czy transportowe.

Każda umowa o dzieło powinna zawierać kilka niezbędnych elementów, do których zalicza się m.in.:

  • dokładne określenie przedmiotu świadczenia (co należy zrobić);
  • ustalenie terminu i kosztów;
  • gwarancję;
  • sposób wypowiedzenia umowy czy np. sposób płatności.

Niemiecka ustawa stanowi, że przedmiotem umowy o dzieło może być zarówno wyprodukowanie oraz zmiana rzeczy, jak i inny rezultat, do którego doprowadza się poprzez pracę lub wykonanie usługi.

Umowa o dzieło, jeśli dotyczy praw własności intelektualnych (autorskich), może być połączona z umową o przekazanie tych praw.

Jak określa § 631 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), dzięki umowie o dzieło dochodzi do powstania zobowiązania każdej strony: do wykonania dzieła, a drugiej do wynagrodzenia wykonawcy.

Prawnik niemiecki Andreas Martin – Kancelaria Prawna w Niemczech

Zobacz również:  Ochrona konsumenta w Niemczech. Umowy polsko- niemieckie, Umowa najmu w prawie niemieckim, Odszkodowanie w Niemczech., Wymagania formalne umów.

Trackbacks

  1. […] Wypadek w Niemczech Schlagwörter (niemieckie prawo gospodarcze Adwokat Niemcy adwokat niemiecki adwokat niemvcy adwokat w Berlinie adwokat w niemczech Areszt w Niemczech BGB CMR Niemcy CMR odszkodowanie CMR transport Niemcy CMR umowa CMR w Nimczech cło dziedziczenie Niemcy egzekucja w niemczech firma w niemczech gmbh niemcy gmbh w niemczech Inkaso Niemcy inkaso w niemczech kancelaria niemiecka Kfz-Maut koszt procesu Niemcy koszty adwokackie w Niemczech mediacja mediacja w prawie niemieckim myto w Niemczech niedozwolone klauzule w prawnie niemieckim nielegalne zatrudnienie w Niemczech niemcy niemieckie Adwokat Niemieckie prawo niemieckie prawo administracyjne niemieckie prawo celne niemieckie prawo karne niemieckie prawo transportowe odszkodowanie w niemczech prawnik niemiecki prawo kontraktowe w Niemczech prawo niemieckie sąd w Niemczech transport w Niemczech umowa w prawie niemieckim Wypadek w Niemczech « Umowa o dzieło w prawie niemieckim – Der Werkvertrag […]

Kommentar verfassen