Zrzeczenie się spadku w prawie niemieckim

Zrzeczenie się spadku w prawie niemieckim – Erbverzicht

Krewni jak i małżonek spadkodawcy mogą poprzez zawarcie umowy ze spadkodawcą zrezygnować z należnego im ustawowo spadku. Zrzekający się jest wyłączony z sukcesji na takich zasadach, jakby w momencie śmierci spadkodawcy on sam nie żył. Osoba rezygnująca ze spadku nie ma również prawa do zachowku. Rezygnacja ze spadku może być jednak ograniczona tylko do rezygnacji z samego zachowku.

sąd

Zrzeczenie się spadku może wymagać zgody sądu rodzinnego (Familiengericht), np. jeśli osoba zrzekająca się jest ubezwłasnowolniona. Jeśli znajduje się ona pod opieką rodziców, taka zgoda jest również wymagana. Zrzeczenie nie się spadku przez opiekuna (Betreuer) jest kolejnym przypadkiem, w którym konieczne jest uzyskanie zezwolenia sądu (tu: Betreuungsgericht).

Spadkodawca może zawrzeć umowę wyłącznie osobiście. Jeśli posiada on ograniczoną zdolność do czynności prawnych, to nie potrzebuje on zgody swojego przedstawiciela ustawowego. Jeśli spadkodawca w ogóle nie ma zdolności do czynności prawnych, umowa może być zawarta przez jego przedstawiciela ustawowego. Prawo niemieckie przewiduje dla określonych przypadków konieczność uzyskania przez spadkodawcę (nawet przez niego!) zgody sądu na zawarcie takiej umowy.

notariusz

Umowa o zrzeczeniu się spadku musi być zawarta przed notariuszem.

Zasadą jest, że zrzeczenie się spadku przez zstępnego lub krewnego spadkodawcy sprawia, że oddziałuje to również na zstępnych osoby zrzekającej się. Jeśli więc np. spadku po swym ojcu zrzekłby się pan Tadeusz, czynność ta powodowałaby skutki również w sferze praw jego syna, Filipa: „Verzichtet ein Abkömmling oder ein Seitenverwandter des Erblassers auf das gesetliche Erbrecht, so erstreckt sich die Wirkung des Verzichts auf Seine Abkömmlinge…”. Umowa może jednak stanowić inaczej: „…sofern ein anderes bestimmt wird” – § 2349 BGB.

Z darowizny testamentowej można zrezygnować nawet wtedy, gdy dziedziczenie przewiduje spisany już testament. Również i w tym przypadku wymaga się zawarcia odpowiedniej umowy.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: