Umowa spedycji w prawie niemieckim (Speditionsgeschäft im deutschen Recht)

Umowa spedycji jest transakcją handlową, w której spedytor zleca przesłanie jakiegoś dobra za odpowiednim wynagrodzeniem. Wiąże się ona ściśle z niemieckim prawem transportowym (Transportrecht).

Umowa ta jest uregulowana w przepisach niemieckiej ustawy Handelsgesetzbuch (HGB), która reguluje sprawy takie, jak: określenie zadań, odpowiedzialności, czy płatności.

Wyekspediowanie obejmuje organizację transportu, ale może zawierać również inne usługi. Ustawa określa trzy fazy obowiązków spedytora. Są to:

  • faza planowania (Planungsphase): określenie środków oraz dróg transportu;
  • faza realizacji (Realisierungsphase): wybór wykonawcy, zawarcie umów, udzielenie informacji i wskazówek;
  • faza zabezpieczenia (Sicherungsphase): w której określić można sposób regulowania sposób naprawienia szkód.

W dalszej części HGB określone są również prawa spedytora do rozszerzenia o dalsze świadczenia. Prawa te nie występują zamiast umowy głównej, ale obok niej i można z nich korzystać tylko, jeśli zostaną włączone do umowy i są związane ze świadczeniem usług transportowych. Są to m.in. ubezpieczenie (Versicherung), pakowanie (Verpackung), czy oznakowanie (Kennzechnung).

Wyjątkowo ważną rolę odgrywa tu zasada mówiąca, że spedytor musi dbać o interesy wysyłającego ( § 454 Abs. 4 HGB).

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: Zobowiązania transportowe w prawie niemieckim, Prawo transportowe w Niemczech, Niemieckie prawo transportowe, CMR – obowiązywanie, wprowadzenie, CMR – odpowiedzialność przewoźnika, Umowa spedycji w prawie niemieckim, Inkaso w przypadku zlecenia transportu w Niemczech.

Trackbacks

  1. […] Przedmiotem dość częstych umów o dzieło w Niemczech są m.in. usługi budowlane, naprawy, usługi rzemieślnicze czy transportowe. […]

  2. […]  Zwłoka dłużnika, AGB – ogólne warunki umów, Unieważnienie umowy, Umowa o dzieło, Umowa spedycji wg prawa niemieckiego, Wymagania formalne umów, Umowy polsko- niemieckie, var a2a_config = a2a_config || {}; […]

  3. […] CMR – obowiązywanie, wprowadzenie, CMR – odpowiedzialność przewoźnika, Umowa spedycji w prawie niemieckim, Inkaso w przypadku zlecenia transportu w […]

  4. […] prawo transportowe, CMR – obowiązywanie, wprowadzenie, CMR – odpowiedzialność przewoźnika, Umowa spedycji w prawie niemieckim, Inkaso w przypadku zlecenia transportu w Niemczech. var a2a_config = a2a_config || {}; […]

  5. […] prawo transportowe, CMR – obowiązywanie, wprowadzenie, CMR – odpowiedzialność przewoźnika, Umowa spedycji w prawie niemieckim, Inkaso w przypadku zlecenia transportu w Niemczech. var a2a_config = a2a_config || {}; […]

  6. […] transportowe, CMR – obowiązywanie, wprowadzenie, CMR – odpowiedzialność przewoźnika, Umowa spedycji w prawie niemieckim, Inkaso w przypadku zlecenia transportu w […]

Kommentar verfassen