Właściwość miejscowa sądu niemieckiego

Właściwość miejscowa sądu niemieckiego

Co do zasady w Niemczech obowiązuje zasada mówiąca, że właściwość miejscowa zależy od miejsca zamieszkania pozwanego. Pod uwagę można również brać miejsce pobytu, a jeśli nie jest ono znane, właściwość sądu rozstrzyga się w ten sposób, że ustala się ją na podstawie ostatniego znanego miejsca zamieszkania. Problemu takiego nie ma w przypadku osób prawnych – tu prawie  zawsze decyduje miejsce siedziby.

Ustalenie właściwości miejscowej jest bardzo istotne, jeśli chce się np. wnieść pozew przeciwko stronie niemieckiej. Nie można wybrać dowolnego sądu, jaki np. jest bliżej granicy z Polską (często sądy berlińskie. Przy ustalaniu właściwości miejscowej ważne jest zachowanie powyższych zasad. Są od nich jednak pewne wyjątki:

sąd

– miejsce spełnienia zobowiązania – jeśli powstał spór, którego podstawą jest zobowiązanie stron, a spełnienie tego zobowiązania miało nastąpić w określonym miejscu, można zwrócić się do sądu miejscowości miejsca (nie)spełnienia zobowiązania;

– w przypadku rozwodu właściwy jest sąd miejsca, w którym małżonkowie posiadali wspólny zwykły pobyt, a w szczególnych okolicznościach sąd miejsca, w którym jeden z małżonków wraz ze wspólnymi nieletnimi dziećmi posiada pobyt zwykły. Problem rozwodu często łączy się również z pozwem o przyznanie alimentów;

– w przypadku sporów o nieruchomość właściwy może być wyłącznie sąd, w rejonie którego znajduje się ta nieruchomość. Podobnie rozwiązanie stosuje się dla sporów granicznych.

Problem rozstrzygania właściwości miejscowej, tak istotny dla prawidłowego przebiegu sprawy, jest dość skomplikowany. Pomoc niemieckiego prawnika jest tu wysoce rekomendowana.

Dowiedz się więcej: