Pomoc w pokryciu kosztów procesu w Niemczech

Pomoc w pokryciu kosztów procesu w Niemczech

Koszty procesu, na które składają się m.in. koszty sądowe i koszty adwokackie w Niemczech mogą stanowić spory wydatek dla strony. Kto dobiega swoich praw przed niemieckim sądem, w większości przypadków sam musi ponieść pewne wydatki. Koszty te zależą od wysokości wartości przedmiotu sporu i mają charakter degresywny, tzn. proporcjonalnie malejący. Przy sporach niskiej wartości mogą one jednak stanowić równowartość, a czasem i przekraczać wartość przedmiotu sporu.

sprawy cywilne

W przypadku spraw cywilnych przed sądem rejonowym czy krajowym (Amtsgericht i Landgericht) koszty procesowe muszą być pokryte, zanim sąd w ogóle zajmie się sprawą. Dzieje się tak po to, żeby zapobiec nadmiernej liczbie procesów, na wypadek jeśli, np. ktoś przeszacowywałby swoje szanse na wygraną. Jeżeli strona przeciwna przegra spór, będzie musiała pokryć koszty sądowe i koszty pomocy niemieckiego prawnika. Zdarza się jednak, że od pozwanego, który przegrał proces, nie można wyegzekwować zwrotu kosztów procesowych, np. ze względu na jego zbyt niskie dochody.

Pomoc państwa w pokryciu kosztów procesowych to realizacja jednej z najważniejszych zasad w prawie niemieckim, mówiącej o tym, że wszyscy są równi wobec prawa. Chodzi o to, by osoby, dla których proces sądowy stanowi zbyt duże obciążenie finansowe, nie rezygnowały z dobiegania swych słusznych praw.

Więcej na temat kosztów adwokackich i pomocy w pokryciu kosztów sądowych w Niemczech znajdą Państwo w kolejnych postach oraz na stronie Adwokat Niemcy.

Dowiedz się więcej: