Sąd Okręgowy Frankfurt/Oder

sąd okręgowy Frankfurt/Oder

Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Odrą jest sądem powszechnym i jest jednym z czterech w Brandenburgii. Sąd ten zajmuje się sprawami cywilnymi i karnymi, a także może być pierwszą czy też odwoławczą instancją dla orzeczeń ośmiu sądów grodzkich, leżących w jego okręgu sądowym (tj. Bad Freienwalde, Bernau, Eberswalde, Eisenhüttenstadt, Frankfurt nad Odrą, Fürstenwalde, Schwedt i Stausberg).

Sąd ten jest sądem pierwszej instancji w sprawach cywilnych rejonu swojej właściwości, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 5000 euro i wyklucza się właściwość sądu grodzkiego lub jeśli sprawa dotyczy roszczenia za szkodę spowodowaną przez urzędnika.

Sąd

W gestii Prezydium Sądu leży m.in. decydowanie o tym, do której z 5 karnych czy 8 cywilnych izb karnych trafi dana sprawa. Prezydium to tworzy Prezes Sądu Krajowego oraz 8 wybranych sędziów Sądu.

W całym sądzie pracuje 50 sędziów zawodowych, 276 honorowych (m.in. ławników) oraz 75 innych pracowników.

Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Odrą prowadzi pilotażowy program sądownictwa elektronicznego. Dzięki programowi niektóre sprawy da się rozpatrzeć przez Internet, a przez to przyspieszyć całe postępowanie. Stan dzisiejszy nie przewiduje jednak możliwości takiego trybu orzekania dla każdego rodzaju spraw.

W roku 2005 otwarto nową siedzibę sądu przy Müllroser Chaussee 55 we Frankfurcie. W budynku mieści się również Amtsgericht Frankfurt/Oder. Budowla posiada 20 sal sądowych oraz bibliotekę.

Jeżeli chcą Państwo wnieść sprawę w niemieckim sądzie, pomoc niemieckiego prawnika jest niezbędna. Zapraszamy na stronę naszej kancelarii.

Dowiedz się więcej: