Założenie spółki akcyjnej w Niemczech

Założenie spółki akcyjnej w Niemczech

Założenie spółki akcyjnej w Niemczech

Spółka akcyjna to w Niemczech jedna z trzech typów spółek kapitałowych. Założenie spółki akcyjnej Niemcy uregulowali w Aktiengesetz (AktG). Następuje ono w trzech etapach –Vergründungsgesellschaft, Vor-AG oraz ostatecznie – powstanie spółki akcyjnej (Aktiengesellschaft).  Niezbędne jest również napisanie statutu spółki oraz rejestracja w tzw. Handelsregister.

kapital

Ustawa określa również minimalną wysokość kapitału zakładowego na 50.000 euro.

zarząd

Pełen proces zakładania spółki akcyjnej jest sprawdzany przez zarząd, radę nadzorczą i osobę trzecią, którą może być np. doradca podatkowy. Wyznacza ich sąd po wysłuchaniu Izby Przemysłu i Handlu (IHK), a także zobowiązuje sprawdzających do napisania sprawozdania z kontroli. W przypadku założenia spółki w oparciu o wkłady gotówkowe sprawdzenie procesu założenia może być również dokonane przez notariusza.

Niezbędne jest następnie zarejestrowanie spółki w rejestrze handlowym. Dopiero ten krok poprzez swój konstytutywny charakter sprawia, że powstaje nowa osoba prawna. Ponieważ spółka akcyjna należy do spółek kapitałowych, zostanie ona wpisana w rozdziale B rejestru.

Dowiedz się więcej: