Niemieckie prawo transportowe

Niemieckie prawo transportowe

Deutsche und Polen schließen häufig Verträge nach dem CMR über den Transport von Gütern. Meistens sind diese Verträge auf Basis des internationalen CMR, was zur Rechtssicherheit beiträgt. Das deutsche Transportrecht (innerdeutsch) basiert größtenteils auf dem deutschen Handelsgesetzbuch (HGB).

Niemcy i Polacy często zawierają umowy według prawa CMR o transporcie towarów. Najczęśćiej te umowy są oparte na międzynarodowam prawie CMR,  które przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa w obrocie prawnym. Niemieckie prawo transportowe (wewnątrzniemieckie) bazuje w przeważającej mierze na na niemieckim kodeksie handlowym (HGB).

CMR – Rechtsstreit in Deutschland

CMR- spór prawny w Niemczech

Wird nun zwischen einem polnischen Spediteur und einem deutschen Transportunternehmen oder umgekehrt ein Vertrag über den Transport von Gütern abgeschlossen, dann gilt hier das CMR. Der polnische Geschäftsmann kann dann meistens zwischen mehreren Gerichtsständen wählen. Erfolgt dann die Klage in Deutschland sind einige Besonderheiten zu beachten.

Jeżeli między polskim spedytorem, a niemieckim przedsiębiorcą transportowym bądź odwrotnie została zawarta umowa o transporcie towarów, wówczas zastosowanie ma CMR. Polski przedsiębiorca ma wtedy do wyboru najczęściej kilka właściwości sądowych.  Jeżeli pozew jest składany w Niemczech, należy zwrócić uwagę na kilka szczególnych kwestii.

Bei Streitigkeiten über € 5.000,00 sind die Landgerichte in Deutschland zuständig. Beim Landgericht ist die Kammer für Handelssachen zuständig. Vor den Landgerichten in Deutschland besteht Anwaltszwang. Das heißt, dass ein polnischer Anwalt dort nicht auftreten kann, wenn er nicht in Deutschland in die Liste der ausländischen Anwälte geführt ist.

wartość przuedmiotu sporu

Dla sporów, gdzie wartość przuedmiotu sporu przekracza 5.000 Euro właściwy jest sąd Landgericht w Niemczech. W sądzie Landgericht właściwy jest wydział/izba dla spraw handlowych.  Przed sądem Landgericht powstaje przymus adwokacki. Oznacza to, iż nie może tam występować polski adwokat, jeżeli nie jest wpisany w Niemczech na listę prawników zagranicznych.

Es macht Sinn bei solchen Streitigkeiten nach dem CMR in Deutschland zu klagen, da man dann sofort in Deutschland vollstrecken kann. Dies ist meist von erheblicher Bedeutung, da eine schnelle Vollstreckung größere Erfolgsaussichten hat als wenn sich die Schuldner bereits darauf lange Zeit einstellen kann.

Jest zasadne w sporach podlegających regulacjom CMR wytaczać powództwo w Niemczech, ponieważ wtedy od razu można przeprowadzić egzekucję w Niemczech.  To ma najczęściej istotne znaczenie, ponieważ szybka egzekucja ma większe szanse powodzenia niż wtedy gdy dłużnik ma czas do niej się przygotować.

Dowiedz się więcej: