Nakaz aresztowania w Niemczech

Wielu Polaków nie wie, że w przypadku wystawienia na terenie Niemiec nakazu aresztowania może zostać przeprowadzona ekstradycja do Niemiec.  Również nie wszystkim jest wiadome, że nawet przy starych nakazach aresztowania wystawionych w Niemczech można zostać aresztowanym przy wjeździe do Niemiec.

Nakaz aresztowania w Niemczech

Tutaj mają Państwo możliwość dowiedzieć się czegoś o podstawach niemieckiego nakazu aresztowania:

§ 114 niemieckiego kodeksu postępowania karnego (StPO) informuje o tym, że areszt śledczy nakazywany jest poprzez pisemny nakaz aresztowania wystawiany przez niemieckiego sędziego.

W niemieckim nakazie aresztowania muszą znajdować się następujące informacje:

 • dane oskarżonego
 • czyn, o który jest zasadnie oskarżany,
 • czas i miejsce jego popełnienia,
 • prawne znamiona przestępstwa
 • i przepisy karne, które mają być zastosowane,
 • podstawa aresztowania (ucieczka/ukrywanie, niebezpieczeństwo ucieczki, niebezpieczeństwo mataczenia i/lub niebezpieczeństwo powtórnego dokonania czynu)
 • fakty, z których wynika uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i podstawa aresztowania, jeżeli nie jest przez to narażane bezpieczeństwo państwa.

 

Nakaz aresztowania w Niemczech może być wydany tylko przez sędziego. W postępowaniu dochodzeniowym jest to sędzia śledczy niemieckiego sądu karnego. W przypadku wniesienia skargi publicznej niemiecki sąd karny, który się tą skargą zajmował.

Prawne przepisy regulujące wydanie nakazu aresztowania na terenie Niemiec znajdują się w niemieckim kodeksie postępowania karnego, w księdze pierwszej (przepisy ogólne) oraz w częsci dziewiątej – aresztowanie i tymczasowe zatrzymanie w Niemczech.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, czy został przeciwko Państwu wydany na terenie Niemiec nakaz aresztowania, proszę się z nami skontaktować.

Jako niemiecko-polska kancelaria adwokacka jesteśmy w stanie doradzić i reprezentować Państwa we wszystkich sprawach karnych na terenie Niemiec, również w sprawach aresztowań w Niemczech.

Nakaz aresztowania w Niemczech

Mecenas A. Martin

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Pinterest
Email
Print
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook